Info om CPD-Online

CPD-Online giver dig mulighed for at registrere efteruddannelsesaktiviteter og andre faglige aktiviteter, der bidrager til at udvikle dine dyrlægekompetencer. De enkelte aktiviteter udløser forskellig CPD point afhængig af, hvilken aktivitetstype, der er tale om. Det fremgår af siden, hvor mange CPD point den enkelte aktivitet udløser.

Udgangspunkt for fastlæggelse af CPD point værdien for de enkelte aktiviteter er UEVPs Position Paper on Continuing Professional Development (CPD), 2016 og DDDs gældende retningslinjer for regodkendelse som fagdyrlæge (www.ddd.dk).

Faggruppe Familiedyr anbefaler et årligt mål på minimum 40 CPD point som udtryk for, at du sikrer en tilfredsstillende udvikling af dine kompetencer.

Du kan benytte dine CPDOnline registreringer i forbindelse med ansøgning om regodkendelse som fagdyrlæge.RETUR TIL FORSIDEN